Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem opracowywanym dla konkretnego budynku. Zawiera wszelkie kwestie organizacyjne i techniczne jakie należy mieć na względzie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Opracowanie zawiera kilkadziesiąt stron, a także plany graficzne. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest wymagany w budynkach lub obiektach:

  • użyteczności publicznej
  • zamieszkania zbiorowego
  • produkcyjnych i magazynowych
  • inwentarskich

w przypadkach gdy:

  • w budynkach lub obiektach występuje strefa zagrożenia wybuchem
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do opracowania oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Opracowanie przez nas instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czy też jej aktualizacja wykonana jest zgodnie z przepisami i założeniami z 2010 roku.

Składając zapytanie ofertowe proszę o podanie następujących informacji: powierzchnia budynku, kubatura budynku, przeznaczenie budynku oraz informacje na temat posiadanej dokumentacji budynku w formie elektronicznej/papierowej takiej jak (projekt budynku, rzuty kondygnacji, mapy itp.).

ZAPRASZAMY DO WSPÓPRACY

W ofercie sklepu

675,30 PLN (549,02 PLN bez VAT) Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001
274,90 PLN (223,50 PLN bez VAT) Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046
279,00 PLN (226,83 PLN bez VAT) Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH

Mój Koszyk

Koszyk jest pusty

Możliwości Kontaktu

PROFI-POŻ .
ul. Nakielska 39 42-600 Tarnowskie Góry, Polska
Mobi 1: +48 607-123-998 & Mobi 2: +48 696-450-964 & Mobi3: (32) 383-14-70
E-mail: biuro@profi-poz.pl
Formularz kontaktowy