Menu Zamknij

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 • Home
 • Dokumentacje
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem opracowywanym dla konkretnego budynku. Zawiera wszelkie kwestie organizacyjne i techniczne jakie należy mieć na względzie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

  Opracowanie zawiera kilkadziesiąt stron, a także plany graficzne. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest wymagany w budynkach lub obiektach:

  • użyteczności publicznej
  • zamieszkania zbiorowego
  • produkcyjnych i magazynowych
  • inwentarskich

  w przypadkach gdy:

  • w budynkach lub obiektach występuje strefa zagrożenia wybuchem
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2

  Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do opracowania oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Opracowanie przez nas instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czy też jej aktualizacja wykonana jest zgodnie z przepisami i założeniami z 2010 roku.

  Składając zapytanie ofertowe proszę o podanie następujących informacji: powierzchnia budynku, kubatura budynku, przeznaczenie budynku oraz informacje na temat posiadanej dokumentacji budynku w formie elektronicznej/papierowej takiej jak (projekt budynku, rzuty kondygnacji, mapy itp.).

  ZAPRASZAMY DO WSPÓPRACY

  Kontakt
  Zadzwoń do nas
  lub zostaw nam swój numer,
  oddzwonimy!