Osprzęt

Osprzęt
 • Wskaźnik zadziałania WZ-31 Wskaźnik zadziałania WZ-31 17.60 PLN 14.31 PLN netto

  Zastosowanie:
  Wskaźnik zadziałania jest przeznaczony do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmu czujki lub grupy czujek, do których jest podłączony. W szczególności stosowany jest w sytuacjach instalowani czujek ponad sufitem podwieszanym oraz w systemach konwencjonalnych – nad wejściem do pomieszczenia, w którym zainstalowano czujki.

  Współpraca:
  Konwencjonalne i adresowalne czujki produkcji POLON -ALFA.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Gniazdo czujek G-40 Gniazdo czujek G-40 30.60 PLN 24.88 PLN netto

  Zastosowanie:
  Gniazdo przeznaczone jest do instalowania:

  • czujek szeregów 40, 4043, 4046,
  • adaptera linii bocznej ADC-4001M,
  • adaptera czujek radiowych ACR-4001

   

  Podstawa gniazda PG-40

  Zastosowanie:
  Podstawa gniazda PG-40 przeznaczona jest do montowania w niej gniazda G-40 w celu:

  • zwiększenia odporności gniazda na skraplającą się na suficie parę wodną,
  • instalowania czujek na linkach nośnych,
  • przekształcenia gniazda G-40 w gniazdo wiszące


  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M 205.40 PLN 166.99 PLN netto

  Rodzaj:
  Adresowalny

  Zastosowanie:
  Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej.

  Współpraca:
  Ręczne ostrzegacze pożarowe instalowane są na liniach dozorowych central systemu POLON 4000  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Adapter linii bocznej ADC-4001M Adapter linii bocznej ADC-4001M 225.00 PLN 182.93 PLN netto

  Rodzaj:
  Liniowy element adresowalny

  Zastosowanie:
  Adapter ADC -4001M jest elementem adresowalnym, pracującym w liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Przeznaczony jest do przesyłania informacji o stanie dołączonej do adaptera linii dozorowej, tzw. linii bocznej (konwencjonalnej) oraz o stanie zainstalowanych na niej nieadresowalnych czujek dwustanowych szeregów 40 lub 30 produkcji POLON -ALFA. Adapter ADC -4001M umożliwia także:

     Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH 279.00 PLN 226.83 PLN netto

  Rodzaj:
  Adresowalny

  Zastosowanie:
  Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej.

  Współpraca:
  Ręczne ostrzegacze pożarowe instalowane są na liniach dozorowych central systemu POLON 4000  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Element kontrolno-sterujący EKS-4001 Element kontrolno-sterujący EKS-4001 327.00 PLN 265.85 PLN netto

  Rodzaj:
  Liniowy element wykonawczy

  Zastosowanie:
  Elementy kontrolno -sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

  Współpraca:
  Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 349.20 PLN 283.90 PLN netto

  Rodzaj:
  Sygnalizator akustyczny

  Zastosowanie:
  Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp.

  Współpraca:
  Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Pojemnik akumulatorów PAR-4800 Pojemnik akumulatorów PAR-4800 470.00 PLN 382.11 PLN netto

  Rodzaj:
  akcesoria centrali

  Zastosowanie:
  Pojemnik akumulatorów PAR-4800 jest przeznaczony do przechowywania baterii akumulatorów zasilania rezerwowego central systemu POLON 4000. Może współpracować także z innymi urządzeniami wymagającymi zewnętrznego zasilania rezerwowego.
  Jest przystosowany do zainstalowania dwóch akumulatorów kwasowych, szczelnych 12 V,
  o maksymalnej pojemności 44 Ah. Zalecane akumulatory firm Hitachi/Kobe HP 44 -12.

  Współpraca:
  Dopasowany gabarytowo do central POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500, może być użyty z innymi centralami i urządzeniami przy zachowaniu parametrów ładowania akumulatorów.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001 Wielowejściowy element kontrolny EWK-4001 675.30 PLN 549.02 PLN netto

  Rodzaj:
  Liniowy element kontrolny

  Zastosowanie:
  Adresowalny element wielowejściowy kontrolny EWK-4001 jest przeznaczony do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej (np. drzwi przeciwpożarowe, klapy dymowe), a także do odbierania informacji o alarmie pożarowym z czujek z bezpotencjałowym zestykiem zwiernym, lub z innych systemów sygnalizacji pożaru, np. IGNIS 1000.
  Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

  Współpraca:
  Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001 Wielowyjściowy element sterujący EWS-4001 741.70 PLN 603.01 PLN netto

  Rodzaj:
  Liniowy element sterujący

  Zastosowanie:
  Adresowalny element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 jest przeznaczony do sterowania rożnymi urządzeniami automatyki pożarniczej, zwłaszcza do załączania dźwiękowych systemów ostrzegania przed pożarem (DSO) oraz tablic synoptycznych. Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

  Współpraca:
  Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Konwerter CM-180-29 Konwerter CM-180-29 947.00 PLN 769.92 PLN netto

  Moduł CM-180-29 jest przeznaczony do konwertowania sygnałów protokołu transmisji PMC-4000, wbudowanego we wszystkich centralach sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000, na protokół ModBus RTU. Protokół ModBus RTU jest często wykorzystywany w systemach wizualizacji i nadzoru, jako wspólna platforma integrująca różne instalacje bezpieczeństwa w obiekcie. Zastosowanie konwertera CM-180-29 pozwala na łatwe dołączenie instalacji sygnalizacji pożarowej, opartej o centralę systemu POLON 4000, do wielu tego typu systemów.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 7 780.00 PLN 6 325.20 PLN netto

  Rodzaj:
  Zdalne powiadamianie o pożarze

  Zastosowanie:
  Terminal TSR -4000 pozwala na powielenie informacji central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazania centrali, do której jest dołączony, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala można potwierdzić alarmowanie centrali i następnie skasować sygnalizację. Terminal kontroluje własne układy i sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie.
  Terminal może być połączony z centralą za pomocą dwużyłowego przewodu w ekranie (RS -485) lub światłowodem.

     Zobacz więcej

  Do koszyka