Szkolenia

Organizujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na życzenie klienta przeprowadzamy również próbną ewakuację z obiektów sporządzając stosowną dokumentację.

Szkolenie ppoż przeprowadzamy u klienta, w miejscu gdzie pracownicy wymagający przeszkolenia na codzień pracują. Jest to związane z usytuowaniem dróg ewakuacyjnych, dróg pożarowych oraz tym, iż podczas szkolenia ppoż szczególnie scharakteryzowany zostanie sprzęt ppoż (tj. gaśnice, hydranty, oznakowanie ewakuacyjne itp.) zastosowany w obiekcie klienta.

Tematyka szkolenia ppoż. obejmuje m.in.:

 • Rodzaje zagrożeń pożarowych
 • Zasady rozmieszczania sprzętu przeciwpożarowego
 • Zapoznanie pracowników  z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
 • Interpretacja oznakowania ewakuacyjnego
 • Zasady prawidłowej ewakuacji
 • Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Zasady postępowania w przypadku pożaru
 • Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzlgędem pożarowym
 • Zakres stosowania środków gaśniczych

Najczęściej kupowane produkty

 • Wielodetektorowa czujka DOT-4046 Wielodetektorowa czujka DOT-4046 328.20 PLN 266.83 PLN netto

  Rodzaj:
  Adesowalna czujka dymu i temperatury

  Zastosowanie:
  Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Czujka ma możliwość zaprogramowana różnych trybów pracy umożliwiających współdziałanie lub pracę niezależną sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwóch sensorów w znacznym stopniu eliminuje możliwość wystąpienia fałszywych alarmów.

  Współpraca:
  Czujki instalowane są na liniach dozorowych central POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 159.80 PLN 129.92 PLN netto

  Rodzaj:
  Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa

  Zastosowanie:
  Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej.

  Współpraca:
  Czujki instalowane są na liniach dozorowych centrali POLON 4100, POLON 4200  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC Ogniochron Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC Ogniochron 58.92 PLN 47.90 PLN netto

  Do koszyka

 • Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E Ogniochron Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E Ogniochron 242.00 PLN 196.75 PLN netto

  Do koszyka