Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest wymagany w budynkach lub obiektach:

 • użyteczności publicznej
 • zamieszkania zbiorowego
 • produkcyjnych i magazynowych
 • inwentarskich

w przypadkach gdy:

 • w budynkach lub obiektach występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do opracowania oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Opracowanie przez nas instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czy też jej aktualizacja wykonana jest zgodnie z przepisami i założeniami z 2010 roku.

Składając zapytanie ofertowe proszę o podanie następujących informacji: powierzchnia budynku, kubatura budynku, przeznaczenie budynku oraz informacje na temat posiadanej dokumentacji budynku w formie elektronicznej/papierowej takiej jak (projekt budynku, rzuty kondygnacji, mapy itp.).

Najczęściej kupowane produkty

 • Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC Ogniochron Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC Ogniochron 58.92 PLN 47.90 PLN netto

  Do koszyka

 • Wielodetektorowa czujka DOT-4046 Wielodetektorowa czujka DOT-4046 328.20 PLN 266.83 PLN netto

  Rodzaj:
  Adesowalna czujka dymu i temperatury

  Zastosowanie:
  Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Czujka ma możliwość zaprogramowana różnych trybów pracy umożliwiających współdziałanie lub pracę niezależną sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwóch sensorów w znacznym stopniu eliminuje możliwość wystąpienia fałszywych alarmów.

  Współpraca:
  Czujki instalowane są na liniach dozorowych central POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 159.80 PLN 129.92 PLN netto

  Rodzaj:
  Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa

  Zastosowanie:
  Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej.

  Współpraca:
  Czujki instalowane są na liniach dozorowych centrali POLON 4100, POLON 4200  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E Ogniochron Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E Ogniochron 242.00 PLN 196.75 PLN netto

  Do koszyka