Systemy sygnalizacji pożaru

Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest wczesne, automatyczne wykrycie pożaru w budynkach i wokół nich we wczesnym stadium jego powstania oraz poinformowanie użytkowników obiektu o istniejącym zagrożeniu.

System sygnalizacji pożaru może powiadamiać o zagrożeniu w następujący sposób:

 • włączenie urządzeń alarmowych w postaci sygnalizatorów akustyczno - optycznych w obiekcie
 • nadawanie komunikatów głosowych informujących o wystąpionym zagrożeniu poprzez Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO)
 • przekazywanie sygnału alarmowego do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej

System alarmu pożarowego może również współpracując z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi takimi jak:

 • system oddymiania, klapy dymowe
 • dźwiękowy system ostrzegania (DSO)
 • uruchomienie przegród przeciwpożarowych
 • stałe urządzenia gaśnicze

Poprzez połączenie wyżej wymienionych systemów z systemem sygnalizacji pożaru możemy osiągnąć:

 • bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji dzięki usunięci gorących gazów i dymów
 • ograniczenie rozprzestrzenienia się pożaru w wyniku uruchomienia przegród pożarowych
 • ugaszenie pożaru we wczesnym stadium jego powstania dzięki stałemu urządzeniu gaśniczemu

System alarmu pożarowego składa się przede wszystkim z czujek wykrywających pożar, wśród nich możemy wyróżnić:

 • Optyczna czujka dymu
 • Jonizacyjna czujka dymu
 • Czujka płomienia UV
 • Czujka płomienia IR
 • Czujka ciepła nadmiarowo-różniczkowa
 • Dwusensorowa czujka (optyczna dymu + ciepła)
 • Dwusensorowa czujka (optyczna dymu + płomienia)
 • Liniowa czujka dymu
 • Liniowa czujka ciepła
 • Czujki zasysające

Reasumując instalacja systemu sygnalizacji pożaru dzięki swym możliwością przede wszystkim może ocalić nam życie oraz mienie.

W ofercie posiadamy również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego w którym prosimy o podanie: rodzaju systemu sygnalizacji pożaru, producenta systemu, rodzaj i przeznaczenie obiektu, w którym funkcjonuje system alarmu pożarowego, ilość i rodzaj elementów wchodzących w skład systemu przeciwpożarowego.

Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej jest obowiązkowa, konieczność jej wykonywania określają rozporządzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz normy.

Najczęściej kupowane produkty

 • Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E Ogniochron Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E Ogniochron 242.00 PLN 196.75 PLN netto

  Do koszyka

 • Wielodetektorowa czujka DOT-4046 Wielodetektorowa czujka DOT-4046 328.20 PLN 266.83 PLN netto

  Rodzaj:
  Adesowalna czujka dymu i temperatury

  Zastosowanie:
  Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Czujka ma możliwość zaprogramowana różnych trybów pracy umożliwiających współdziałanie lub pracę niezależną sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwóch sensorów w znacznym stopniu eliminuje możliwość wystąpienia fałszywych alarmów.

  Współpraca:
  Czujki instalowane są na liniach dozorowych central POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC Ogniochron Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC Ogniochron 58.92 PLN 47.90 PLN netto

  Do koszyka

 • Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 159.80 PLN 129.92 PLN netto

  Rodzaj:
  Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa

  Zastosowanie:
  Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej.

  Współpraca:
  Czujki instalowane są na liniach dozorowych centrali POLON 4100, POLON 4200  Zobacz więcej

  Do koszyka